Aga? at sentin? a la intalnirea la fa? a locului

Aga? at sentin? a la intalnirea la fa? a locului

Loga, nr. Asadar se demonstreaza ca de-a lungul vremii preoii, i Victor Aga este un exemplu, au indeplinit un rol important pe plan cultural i social, nu numai bisericesc, iar n acelasi timp lucrari ca Dicionarul enciclopedic" au imbogait publicistica romaneasca intr-un mod exemplar. Sa incepem cu cine a fost Victor Aga. S-a nascut n comuna Budinf, judeul Timi, tatal sau fiind invaator.

Liceul 1 - a terminat la Lugoj, dupa care a urmat Institutul teologic din Arad, pe care l- a absolvit n anul Activeaza scurt timp la Episcopia din Arad, ca funcionar, pana n iunie cand devine preot n comuna Chisoda de langa Timioara, unde il gasim Cautand o singura femeie de 50 de ani n anulcand moare. Pe plan bisericesc a fost permanent activ, exceland prin constiinciozitate i daruire.

S - a distins ca un bun predicator, de la el ramanand un volum de predici.

Statele medievale românești

Ca puini alii si-a folosit cunostinele teologice publicand numeroase articole n revista aradeana Biserica i Scoala". De la el a ramas i lucrarea deja menionata, asupra careia vom reveni. Inca de la inceputul activitaii sale preoesti a fost prezent i n publicistica laica, colaborand la mai toate gazetele existente atunci. De fapt, chiar student fiind, a colaborat la Tribuna poporului" din Arad, publicand diferite traduceri din maghiara i germana.

A mai colaborat apoi la ziarele Antialcoolul" din Bucuresti, la Poporul", Poporul roman" i Az alkoholizmus" din Budapesta, la Plugarul roman" din Timioara, a carui redactare a preluat-o n anul si, de asemenea, la ziarele Nadejdea" i Luminatorul", tot din Timioara. Materialele publicate atunci le semna cu pseudonimul Alfa" dr.

Aurel Cosma junior, Istoria presei romane din Banat, vol. I, Timioara,pp. Pe langa toate acestea s-a remarcat, cum spuneam, cu o lucrare unica n felul ei pana astazi: Dicionarul enciclopedic" avand ca supra-titlu Simbolica biblica i cretina" Timioara, Din lipsa de i n f o r m a lnu cunoastem bibliografia care sta la baza acestei lucrari unice p a n a astazi, dar n orice caz dovedeste o bogata informatie n cele mai variate domenii.

Publicarea ei s-a bucurat de apreciere unanima i a contribuit efectiv la ridicarea prestigiului preotimii banaene.

Retiparirea lucrarii preotului Victor Aga constituie un eveniment publicistic i nu putem decat sa apreciem initiativa celor care au gandit-o i au staruit pentru ducerea ei la bun sfarsit. Va fi repusa n circulatie o carte importanta, devenitS astazi o raritate bibliografica. Scrisa cu sapte decenii n urma, ea trebuie sa fie socotita o lucrare de pionierat n domeniul simbologiei romanesti.

Marturisesc ca opera preotului paroh din comuna Chisoda, de langa Timioara, a avut un rol important n viaa mea de carturar i om de stiina. Cu vreo trei decenii n urma marele psihiatru al orasului de pe Bega, profesorul Eduard Pamfil, mi-a aratat o carte, pe care o primise n ajun de la prietenii sai din Frana.

Era voluminosul i elegantul Dictionnaire des symboles al lui Jean Chevalier i Alain Gheerbrant, astazi tradus i n limba romana.

Statele medievale românești

Atunci, aceasta openl lexicografica i culturala de exceptie pur i simplu m-a fascinat, trezindu-mi dorina de a intocmi un dicionar romanesc, cat de cat asemanator celui francez.

Eram tanar i plin de entuziasm cultural, dar cu foarte putine cunostine n domeniul simbolisticii. Dupa ce am consultat fisierul Bibliotecii Universitatii din Timioara, am ramas decepionat de putinatatea lucrarilor de simbologie romaneasca. Proiectul meu s-ar fi stins n fasa daca nu as fi descoperit o carte, publicata nla Timioara, avand un format modest, dar cu un continut cu totul i cu totul neobisnuit.

Pe coperta carii statea scris: Preot Victor Aga, Simbolica biblica i cretina. Dicfionar enciclopedic cu istorie, tradiii, legende, folclor, Timioara, Institutul de Arte grafice Atheneu", Timioara, telefon Dupa ce am citit-o, din doasca n doasca, i am luat numeroase notice, cartea mi-a dat un imbold sa-mi continui studiile de simbolistica.

Fara a afla prea multe lucruri despre acest preot i carturar banatean de excepie, i-am urmat drumul i ideile cuprinse n textul i n strucrura carfii sale. Cei care au luat cunotina de unele din dictionarele mele de simbolistica, de mitologie sau de arhetipologie culturala Dicfionar de magie, demonologie i mitologie romaneasca, Timioara, Editura Amarcord, ; Enciclopedia semnelor i simbolurilor culturale, Timioara, Editura Amarcord, s.

Prin spiritul ei 7 VICTOR AGA ecumenic, prin obiectivitatea interpretarilor i prin eruditia neostentativa dar temeinica a autorului, aceasta opera lexicografica este scrisa de un autor cu o viziune pe deplin europeana.

Cum era de ateptat de la o carte despre simbolurile biblice i despre cele cretine, majoritatea articolelor din Aga? at sentin? a la intalnirea la fa?

Caut frumoase femei din Iași Femeile din Thailanda Dating

a locului ei sunt consacrate personajelor Vechiului i Noului Testament {Adam, Eva, Noe, Lot, David, Solomon, Maria, Maria Magdalena etc.

Sunt selectati cu grija marii sfinti i mucenici ai Bisericii cretine, cu etimologia numelui, cu o scurta prezentare a hagiografiei i cu indicarea datei comemorarii lor. Este, prin urmare, i un sinaxar ortodox, din care insa nu lipsesc nici numele unor importanti parinti ai Bisericii apusene Sf. Augustin, Sf. Francisc, Sf. Bernard, Sf.

Hubert, Aga? at sentin? a la intalnirea la fa? a locului Berthold s. Impresioneaza tratarea clara, intrun limbaj accesibil chiar i persoanelor mai putin familiarizate cu terminologia teologica, a principalelor canoane i precepte ale religiei cretin-ortodoxe, dar i a randuielilor Bisericii catolice, fara urma de partinire, fara discriminare confesionala i fara rezerve national-culturale.

Cartea preotului Victor Aga denota o deschidere spre cultura universale, dar i dragostea autorului pentru valorile culturii nationale, mai ales pentru folclorul romanesc. Ca i inaintasii sai banateni, mari carturari, aidoma lui Simion Mangiuca sau Athanasie Marienescu, urmasi ai Scolii Ardelene, preotul din Chisoda e un bun cunoscator al mitologiei greco-latine, deoarece n dictionarul sau gasim o seama de simboluri precretine Cerberul, Grifonul, Fenixul, Narcisul etc. Sfera simbolurilor strict religioase este mereu transgresata prin introducerea unui inventar considerabil de semne, apartinand unui numar mare de coduri i limbaje culturale de tip universal, cu o indelungata istorie, anterioara ivirii cretinismului.

Spiritul modern al Dicfionarului enciclopedic, elaborat cu 7 decenii n urma de Victor Aga, se manifesta n modul organic de imbinare a filonului livresc cretinismul este, inainte de toate, o religie a Cartii" cu tradiia folclorica.

G. Calinescu. A cincea esenta

Ortodoxia romaneasca, asa cum remarca Mircea Eliade, e i un cretinism de tip popular, care a incorporat doctrinei i ritualitatii Bisericii lui Iisus multe elemente ale credintelor, ale datinilor i ale mitologiei populare autohtone.

Spre deosebire de ali autori, provenind din sanul clerului, care manifestau anumite rezerve fata de eresurile" folclorice, preotul din Chisoda Timiului, intr-un numar mare de articole din lucrarea sa, tine sa mentioneze, cu precizia i cu informatia unui bun folclorist, datinile i manifestarile populare, care insotesc marile sarbatori cretine, precum Pastele, Craciunul, Rusaliile Pogordrea Duhului SfdntSdngiorzul Sfdntul Gheorghe i alte date insemnate ale calendarului popular cf.

Toate aceste calitapl le gasim n Simbolica biblica i cretina.

Intalnire gratuita in alia un bărbat din Brașov care cauta femei frumoase din Slatina

Dictionarul preotului mai are insa i o alta virtute: patosul autorului pentru Bine i Frumos. Cele doua valori se intalnesc, asa cum afirma autorul n Prefata cartii sale, n Credinta i n Arta: FrumuseJea simboalelor inalta fastul serviciilor divine, potenteaza evlavia i simtul religios si, cunoscandu-le n amanuntimea lor, cretinii vor starui sa le pretuiasca, sa le iubeasca i sa practice cultul cu real folos sufletesc" pp.

Sunt convins ca noua ediie a acestei lucrari, apartinand unui deschizator de drumuri n simbologia romaneasca, va servi, i de acum incolo, scopului nobil preconizat de autorul ei. Timioara, 4 iulie Prof. Pentru o mai buna lectiune a textului au fost efectuate unele corecturi, pe care le-am socotit necesare, n conformitate cu normele ortografice i ortoepice n functiune.

De asemenea, formele vechi de genitiv-dativ credintii.

Am pastrat insa, cu parcimonie, unele forme specifice perioadei cand a fost intocmita lucrarea Idngdolaltd, pesteolaltd, deaproapele, dupdcinare, goanele pentru prigoanele, boale, simboale, rane, insignii, mormdnturi etc. In ceea ce priveste scrierea numelui Mantuitorului, optiunea a fost pentru formula Iisus Hristos i nu Isus Cristos - forma din editia princeps a lucrariiceea ce a dus la schimbarea ordinii sj reamplasarea catorva articole din Dicfionar Hristos, Hristos a inviat s. Din dorinta de-a retipari Dicfionarul n conditii grafice adecvate, n locul textului compact i neaerisit grafic din editia dins-a optat pentru amplasarea articolelor din carte dupa literele alfabetului de la A la Zgrupul de materiale apartinatoare fiecarei litere incepand, de fiecare data, pe pagina noua, cum cade.

Alte indreptari privind punctuafia, dezacordurile gramaticale, grafia numelor proprii, unificarea grafiei unor termeni scrisi diferit, unele formulari neinspirate, chiar improprii i eronate Jmpunerea mdinilor asupra n Aga?

at sentin? a la intalnirea la fa? a locului de Punerea mdinilor asupra, familiari n loc defamilialicateva trimiteri la articole inexistente n carte A doua venire v. Duminica dupa botez.

Fafd de semenii sdi nu se multurneste numai cu simtul de onorare interna, ci isi aratd cinstirea prin diferite semne descoperirea capului Semnele, actele i lucrurile externe, ca i chipuri i imagini ale simfdmintelor launtrice, se numesc simboale, iar stiinta i cuprinsul acestora se numeste simbolica. Simbolul religios este expresiunea unci idei religioase, abstracte, infdtisatd prin semne inchinare Dupd natura acestor semne sau lucruri, deosebim: a simboale de cult exprimate prin semne i acte de cult; b simboalele obiectelor de cult, simboale naturale, exprimate prin lucrurile pdine Cultul divin al tuturor popoarelor ne aratd astfel de manifestdri n extern ale ideilor religioase.

Insusi Domnul Hristos a vorbit n asemandri, n icoane i s-a folosit de simboale binecuvdntare, ridicarea ochilor Simbolica cretind se exprimd n cult, n dogme, n lege, n traditii, n poezie i n arta religioasd, ca unfel de vorbire spirituald. Cunoasterea ei este necesard oricdrui cretin, cleric ori mirean, nu numai pentru frumusefea simboalelor, ci, mai ales, pentru folosul lor real.

Actele sfinte i lucrurile intrebuintate la cultul divin sunt o carte deschisd pentru cei necdrturari i un deosebit imbold de evlavie pentru cei ce le pricep. Fiecare act de cult sifiecare ceremonie isi are simbolica sa, iar lucrurile i obiectele sfinte nu numai ca poarta icoana unei idei religioase, dar slujesc i ca mijlocitoare de grafie divind pdinea, vinul Frumseta simboalelor inaltdfastul serviciilor divine, potenteaza evlavia i simtul religios si, cunoscdndu-le in 15 VICTOR AGA amdnuntimea lor, cretinii vorstdrui sd le pretuiascd, sd le iubeasca i sdpracw cultul cu realfolos sufletesc.

fete pentru casatorie galati Site gratuit de dating 100%

In lucrarea defafd sunt luate i personificdri i tipuri, embleme i insim religioase, care inca lamuresc idei i stari i stau n legatura stransa cu vial religioasd cretind. Literelor a i z le corespund n alfabetul grecesc literele alfa i omega care, n simbolica biblica i cretina, inchipuie inceputul i sfarsitul.

AGa Victor Simbolica Biblica Si Crestina

La sf. Litera a e intrebuintata i n stiinta algebra, logica ca inchipuire, iar n graiul comun expresia de la a pana la z" inseamna un intreg deplin. Abadon evr.

barbati din București care cauta femei singure din Constanța Intalnirea cu o femeie bogata in Elve? ia

La sfintirea bisericilor apusene Episcopul face, din cenusa, pe pavimentul ori pe peretele bisericii, semnul crucii X lui Andrei, iar n acest semn scrie cu toiagul arhieresc literele A. Aceste initiate inchipuie invataturile bisericii universale, adica ale celei grecesti ortodoxe i ale celei latine, care invataturi se propaga din biserica pentru intreaga lume.

Aceste trei litere, care reprezinta intreg alfabetul, mai simbolizeaza ca la mantuire sunt chemate toate popoarele i ca inceputurile cretinatatii s-au facut cu evreii, grecii i romanii.

Abdest: numirea apei cu care turcii i persii mahomedani isi indeplinesc spalarile rituale, adica cu care isi spala mainile, picioarele i fata inainte de rugaciune, ca simbol al curatiei sufletesti.

In calatorie, ori n lipsa de apa, se spala cu nisip.

Interesantrecenzii