Exemplu de dator

Exemplu de dator

Îţi sunt dator cu 3.

ARP Explained - Address Resolution Protocol

I owe you 3, yen. Firma este în datorii. The company is in debt.

femei cauta barbati taraclia

Copiii sunt lucrul cel mai de preţ pe care îl are societatea şi suntem datori să le asigurăm condiţii de dezvoltare armonioasă. Children are the most precious thing that society has and it is our duty to provide them with conditions conducive to their harmonious development.

Traducere română-engleză pentru "a deveni dator"

Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită. We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.

  1. Era dator până peste cap, la Maxine.
  2. iti sunt dator - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Statele membre nu dispun de fonduri în acest sens, iar dacă ar fi să apeleze la euro-obligaţiuni, generaţiile următoare ar putea fi împovărate de datorii, iar euro ar deveni o monedă slabă. Member States do not have the funds to do this, and if they were to Exemplu de dator with Eurobonds, future generations Exemplu de dator be saddled with the burden of debt and the euro would become weak.

Împrumuturile de azi înseamnă datoriile de mâine, datorii pe care statele membre vor fi obligate să le plătească în viitor.

Adăuga Stem 2 Pentru construirea acasei Mele şi pentru punerea fundaţiei Sionului şi pentru preoţie şi pentru datoriile Preşedinţiei Bisericii Mele.

Borrowing today means debts tomorrow, debts that the Member States will be obliged to repay at a future date. A plăti dobânda unei astfel Exemplu de dator datorii va costa mai mult decât educaţia copilului.

  • Construit mai ales cu verbul «a fi» sau «a rămîne» și urmat de determinări introduse uneori prin prep.
  • dator în Engleză - Traducere și exemple de propoziții - magrav.ro
  • Cauta? i femeie Mont de Marsan

Servicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child. Una din cele mai importante datorii ale statelor membre este de a asigura siguranţa cetăţenilor lor, dar fără a pune în pericol drepturile fundamentale ale omului.

One of the Member States' most important duties is to ensure the security of their citizens, but without jeopardising fundamental human rights.

Intalniri femei 76.

Le suntem datori părinţilor şi bunicilor cu un mesaj parlamentar ferm, şi aceasta este ceea ce am obţinut astăzi. We owe our parents and grandparents a firm parliamentary message, and that is what we have produced today. Asigurările au fost readmise ca dovadă a capacităţii financiare, iar rata de lichidităţi imediate dintre active şi datorii a fost eliminată.

OZ Dating Site.

Insurance has been accepted as proof of financial standing Exemplu de dator the quick ratio of assets to debts has been dropped.

Interesantrecenzii