Sinonime de flirt. 📌 Online Dex Flirta sinonim | definiție

Definitia flirta definitie Dictionar de sinonime, WebDex

Pseudo Girl Dating Site

Apasă pentru a vedea definiția originală «flirt» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Flirtul Flirting Flirtul sau coquetia este o activitate socială și uneori sexuală care implică comunicare verbală sau scrisă, precum și limbajul corpului, de Sinonime de flirt o persoană la alta, sugerând interesul pentru o relație mai profundă cu cealaltă persoană.

Montreal Femeia cauta femeie

În majoritatea Sinonime de flirt, este dezaprobată din punct de vedere social ca o persoană să facă progrese sexuale în mod explicit, însă progresele indirecte sau sugestive pot fi considerate, uneori, acceptabile. Pe de altă parte, unii oameni flirtează jucăuș, pentru amuzament.

O femeie, în special o tânără, care flirtează jucăuș, este uneori numită coquette sau în slang o teatru de cocoș; în timp ce un flirt de sex masculin este numit feminin sau jucător.

  1. Иллюзия саг была безупречной, поскольку все чувственные ощущения поступали непосредственно в мозг, а противоборствующие чувства устранялись.
  2. Traducere Engleză-Sesotho :: flirt :: Dicţionar
  3. Flirt - română definiție, gramatică, pronunție, sinonime și exemple | Glosbe

Flirtul implică de obicei vorbirea și comportamentul într-un mod care sugerează o intimitate ușor Sinonime de flirt mare decât justificarea relației reale dintre părți, deși în cadrul regulilor etichetării sociale, care în general dezaprobă o expresie directă a interesului sexual. Acest lucru poate fi realizat prin comunicarea unui sentiment de jucăuș sau ironie.

Traducere "flirt" în română

Este posibil să se folosească dublu entenderi, cu un singur sens mai formal și mai sugestiv. Limbajul corpului poate include mișcarea părului, contactul vizual, contactul scurt, pozițiile deschise, apropierea etc.

Flirting or coquetry is a social and sometimes sexual activity involving verbal or written communication as well as body language by one person to another, suggesting an interest in a deeper relationship with the other person.

Face? i cuno? tin? a cu un barbat in vacan? a

In most cultures, it is socially disapproved for a person to make explicitly sexual advances, but indirect or suggestive advances Site- ul de prezentare amuzant at times be considered acceptable. On the other hand, some people flirt playfully, for amusement. A female, especially a young one, who flirts playfully is sometimes called a coquette or in slang a cock tease; while a male flirt is called a womanizer or player.

Mă forțează să flirtez cu Seth. She's forcing me to flirt with Seth. Și mi-ai promis ofițeri cu care să flirtez, Mouse.

Flirting usually involves speaking and behaving in a way that suggests a mildly greater intimacy than the actual relationship between the parties would justify, though within the rules of social etiquette, which generally disapproves of a direct expression of sexual interest.

This may be accomplished by communicating a sense of playfulness or irony.

Intalnirea femeii pe Chalon Sur Saone

Double entendres, with one meaning more formally appropriate and another more suggestive, may be used. Body language can include flicking the hair, eye contact, brief touching, open stances, proximity etc.

Comment EMBRASSER avec la LANGUE

Citește mai multe Definiția flirt în dicționarul Engleză Prima definiție a flirtului în dicționar este să se comporte sau să acționeze amoros fără angajament emoțional; juca sau juca cu afectiunile altcuiva; Dally. O altă definiție a flirtului este de obicei folosită pentru a trata jucăuș sau fără griji; fleac. Flirtul este, de asemenea, de obicei, cu scopul de a gândi ocazional; jucărie.

The first definition of flirt in the dictionary is to behave or act amorously without emotional commitment; toy or play with another's affections; dally.

matrimoniale gherla cu nr de telefon

Other definition of flirt is usually foll by with to deal playfully or carelessly ; trifle. Flirt is also usually foll by with to think casually ; toy.

Alte traduceri Despite that I love you and I promise to no longer flirt with Cory. În ciuda acestui lucru, te iubesc și îți promit I real lady would not flirt with strangers.

Interesantrecenzii