So? ia Luxemburg cauta

So? ia Luxemburg cauta

So? ia Luxemburg cauta cautand om sa discute

Odată cu declaraţia de căsătorie fiecare dintre viitorii soţi prezintă următoarele documente: -documentul prin care se face dovada identităţii carte de identitate sau paşaportîn original şi fotocopie, aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei, cât şi la data oficierii căsătoriei; -certificatul de naştere, în original şi fotocopie; -certificatul medical prenupţial privind starea sănătăţii; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

Certificatele medicale emise de instituţii medicale din străinătate trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea legalizată şi să fie apostilate; -dacă unul dintre viitorii soţi sau ambii au avut o căsătorie anterioară care a fost So? ia Luxemburg cauta prin divorţ sau a încetat prin decesul celuilalt soţ, la declaraţia de căsătorie se vor anexa şi documentele justificative în original şi fotocopie sau certificatul de naştere So?

ia Luxemburg cauta menţiuni; -declaraţie autentificată din partea ambilor soţi cu privire la regimul matrimonial ales; -în cazul în care soţii aleg ca regim matrimonial separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, conform legii române, declaraţiile cu privire la regimul matrimonial ales se vor da numai la notar public din România.

So? ia Luxemburg cauta Intalnire Femeie europeana pentru nunta gratuita

Apostila se obţine de la: Bureau des passeports, visas et legalisations 43, boulevard Roosvelt, L Luxembourg e-mail:service. Dacă traducerea se efectuează la oficiul consular, taxa se va modifica în mod corespunzător, percepându-se atât taxa de traducere cât şi cea de certificare a traducerii.

So? ia Luxemburg cauta Intalnirea pe site- ul Teen N 1

În cazul în care solicitanţii prezintă certificate medicale prenupţiale de la medicul de familie din România, emise în termenul prevăzut de lege, aceste servicii de traduceri nu mai sunt necesare. Taxa se va modifica în funcţie de locul unde s-a efectuat traducerea ori au fost emise certificatele prenupţiale.

So? ia Luxemburg cauta Opinie o data o data

Interesantrecenzii