Datand angajatul femeilor,

Datand angajatul femeilor

Comunicarea analizează motivele pentru care femeile tind în mod persistent să fie mai puțin remunerate decât bărbații și prezintă moduri posibile de combatere a acestei discriminări.

Agen? ia de intalnire interna? ionala

Dar aceasta este totodată legată de diverși factori juridici, sociali și economici, precum modul de valorizare a locurilor de muncă.

Diferența de remunerare este mai mare decât media în întreprinderile din sectorul privat.

Site- ul de dating Quinqua.

Aceasta crește în raport cu mărimea întreprinderii și cu vârsta, nivelul de educație și vechimea în muncă a persoanei. Comunicarea identifică patru moduri de reducere a discriminării de remunerare: Îmbunătățirea aplicării legislației europene existente și utilizarea campaniilor de informare pentru a sublinia respectarea principiului aceleiași remunerări pentru o muncă de valoare egală ; Exploatarea pe deplin a strategiei Europa pentru creștere și locuri de muncă, aceasta având Datand angajatul femeilor obiective reducerea diferenței de remunerare; Încurajarea angajatorilor atât din sectorul public, cât și din cel privat să pună în aplicare egalitatea salarială; Schimbul de exemple de bune practici la toate nivelurile de guvernare.

flirteaza cu cineva

Orientările includ: dreptul angajaților de a avea informații privind nivelurile de remunerare; rapoarte regulate privind nivelurile remunerației medii de către întreprinderile cu peste 50 de angajați; audituri salariale organizate la nivel național pentru întreprinderi și organizații cu peste de angajați; date actualizate privind diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Acesta este consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană [articolul 2 și articolul 3, alineatul 3 ], Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [articolul 8articolul Datand angajatul femeilor și articolulalineatul 1 ], Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene articolul 23 și constituie una Datand angajatul femeilor cele cinci priorități din Carta femeilor.

o femei pentru întâlniri

Interesantrecenzii