Agen? ia de intalnire Antananarivo.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

Interra Tour Operator S. Ferdinand I, Nr. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentia de Turism Organizatoare a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt inscris anexat prezentului contract programul excursiei si eliberarea documentelor de plata si calatorie. AGENTIA comercializeaza urmatorul pachet de servicii de calatorie, conform programului excursiei publicat in materialele de prezentare: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice sau pe site-ul agentiei www.

  • Celibamy femeie intalnire 51
  • Barbati din Iași care cauta femei frumoase din Drobeta Turnu Severin
  • Aplica? ie pentru site- ul de dating

Pachet de servicii de calatorie: …………………………………………………. Destinatie: ……………………….

Perioada: ………………………. Numarul minim de persoane necesar pentru constituirea grupului si la care s-au calculate tarifele, este indicat in programul excursiei, Dating site- ul orizontului la prezentul contract.

Termen limita de constituire a grupului este de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza mai mult de sase zile, 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza intre doua si sase zile, respective 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii: a in momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice; In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele: - Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turim Oraganizatoare a unei mesaj electronic e-mail, fax, etc de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact - Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare b in momentul in Agen?

ia de intalnire Antananarivo. Agen? ia de intalnire Antananarivo. primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentia de Turism Organizatoare. Este responsabilitatea agentiei de turism organizatoare de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta telefon, sms, email, fax etc.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

In cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

Pretul contractului este de …………. Modalitati de plata: 3.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

S-a achitat un avans de: ……. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face pana cel tarziu cu 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii. In situatia in care Calatorul solicita servicii de calatorie suplimentare la programele din oferta standard, care necesita confirmare din partea prestatorilor, plata acestora se va face conform termenelor de plata comunicate de Agentia de Turism Oraganizatoare in scris sau alte mijloace de comunicare; 3.

Introduceți detaliile zborului dvs

Plata serviciilor de calatorie aferente contractului se Agen? ia de intalnire Antananarivo. efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract EURO sau echivalentul in RON. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism organizatoare sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia de turism organizatoare poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.

Inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare are dreptul sa modifice in mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, daca aceste modificari Agen? ia de intalnire Antananarivo. nesemnificative si sa il informeze pe CALATOR cu privire la modificare intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta Caut un om alb asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din Agen?

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

ia de intalnire Antananarivo. ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc. In mod similar, in cazul in care transportul are loc cu autocarul, transportatorul poarte modifica, din motive ce tin de siguranta pasagerilor prezenti la bord, locul rezervat initial de Calator, cu Agen? ia de intalnire Antananarivo. alt loc din aceeasi categorie, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod.

Dupa incheierea contractului, Agentia de Turism Organizatoare poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea este o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: a pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; b nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; c cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

  • Dating Site Woman Marie
  • Barbat cauta Femeie Bucuresti
  • Cauta? i Besson Pantofi Femeie
  • Condiţii de călătorie | Ministry of Foreign Affairs
  • Contract de comercializare a pachetului de servicii de calatorie - Interra Travel

Cresterea de pret va fi notificata calatorului, in clar si Agen? ia de intalnire Antananarivo., notificarea fiind insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul unei reduceri de pret, Agentia de Turism Organizatoareare dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului.

La cererea calatorului, Agentia va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art.

Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile prevazute la art. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit in contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia de Turism Organizatoare suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti pe calator.

Daca in legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru intoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective.

Limitarea costurilor prevazuta la art.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

Agentia de Turism Organizatoare are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Calatorul e-mail, fax, sms etc. Agentia de Turism Organizatoare parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia de Turism Organizatoare cu cel putin 7 zile inaintea datei de incepere a executarii contractului.

Ministerul Afacerilor Externe

In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata cedentulterta persoana cesionarul si agentia de turism organizatoare debitor cedat urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism organizatoare debitorului cedat. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei solduluia tuturor comisioanelor, tarifelor si a eventualelor costuri suplimentare generate de acest transfer. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de Turism Organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la art.

Se considera a fi modificare semnificativa inclusiv schimbarea locului de cazare, caz in care se va oferi Calatorului cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara. In cazul in care inceteaza contractul, Calatorul poate accepta un alt pachet, atunci cand acesta este oferit de Agentia de Turism Organizatoare, daca este posibil, de o Agen?

ia de intalnire Antananarivo. echivalenta sau superioara.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

In cazul in care modificarile aduse contractului Agen? ia de intalnire Antananarivo. la 5.

Interesantrecenzii